Stračí herní hnízdo

Pravidla Útěku před obry


§1 Všichni utíkající začínají s danou zásobou bodů, s kterou si musejí během celého Útěku vystačit.

§2 Během každého kola spotřebovávají prchající libovolný počet bodů do výše svého zůstatku. Použité body platí jen v tom kole, pro které byly použity. Body lze zadávat jako nulu nebo celá kladná čísla (do Útěku číslo 8 nulu dávat nešlo).

§3 Člověk, který v daném kole spotřebuje nejmenší počet bodů, je sněden zlými obry a vypadává ze hry. Všechny jeho zbývajici body propadají, aniž by z nich kdokoli cokoli měl. Odevzdá-li více utíkajících stejně nízký počet bodů, chytnou obři všechny dotyčné.

§4 Nemá-li už někdo žádné body má smůlu, nemůže už nikam utíkat, musí zůstat v nocovacím táboře a je tudíž chycen a sněden.

§5 Hráč, který v daném tahu uteče o nejvíce bodů, obdrží prémii ve stanovené výši, která se pripočítá k jeho zůstatku. Odevzdá-li více hráčů stejně vysoký maximální počet bodů, nedostane prémii žádný z nich.

§6 Hráč, který neprovede tah v termínu, odevzdává automaticky stejný počet bodů jako v kole předchozím.

§7 V prvním kole vypadnou automaticky všichni, kteří nevyběhnou. (do Útěku číslo 8 vypadávali s hráči, co dali nulu, i ti, kteří dali další nejnižší číslo).

§8 Hra končí v okamžiku, kdy na živu zůstává poslední hráč, který se stává vítězem.

§9 Za jednu osobu se může přihlásit pouze jedna entita - přihlašování většího množství altereg je zakázáno a pokud to bude zjištěno, může hrozit až vyloučení všech entit daného hráče ze hry.

Vyhrazuji si právo tato pravidla kdykoliv změnit či upřesnit, pokud to bude potřeba a ku prospěchu hry.
Pokud by se však změna výrazně dotkla již probíhajícího Útěku, bude tento dohrán podle pravidel starých.

Pokud má kdokoliv nějaké dotazy, tak je hned napište do místnosti Útěky před obry, abych vám mohla odpovídat ;-)

Poslední aktualizace pravidel: 4.3.2007

Optimalizováno pro aktuální verze Mozilla Firefox, Netscape Browser, Opera. Internet Explorer se občas může lišit.
Valid CSS - Valid XHTML 1.0 Strict - ©2000-2007, milioi

  • Přihlášení
  • nikdo není přihlášen
  • Jméno:
  • Heslo:
  • ?
  • registrace

  • Vzhled:
  • více